ประชาชนทั่วประเทศมุ่งใจสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVworld) – การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นด้วยกับรายงานประเมินการปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่11

ประชาชนทั่วประเทศมุ่งใจสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 - ảnh 1

(VOVworld) – การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นด้วยกับรายงานประเมินการปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่11และ 30 ปีการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศที่ได้ถูกเสนอในการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยนี้ ดร.เหงียนก๊วกหยุง หัวหน้าสถาบันการเมือง-รัฐศาสตร์เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแสดงความคิดเห็นว่า  “ผมเห็นด้วยกับหลายๆเนื้อหาในเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เช่น การประชุมฯไม่เพียงแต่สรุปผลงานในวาระ 5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังสรุปผลงานใน 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอีกด้วย ดังนั้นแม้เป็นเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่ใน1วาระในระยะ 5 ปีเท่านั้นแต่ก็มีการประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของประเทศพร้อมกับบทความที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ส่วนหัวข้อของการประชุมได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และแนวทางของประเทศ ในเอกสารของการประชุมฯ ผมชื่นชอบปัญหาสองอย่างที่สุดคือ ที่ประชุมได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ดังนั้นการหารือเกี่ยวกับปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อยืนยันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผมชอบการที่พรรคได้หารือเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการผลักดันผลผลิตโดยรวมหรือ TFD ในอัตราการขยายตัวของจีดีพี นั่นคือการหารืออย่างถูกต้องตามแนวทางที่ทันสมัยปัจจุบัน”
สำหรับเนื้อหาและการตัดสินใจของพรรคในเวลาที่จะถึงเพื่พัฒนาประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก คุณเหงียนถิบิ๊กถุย รองประธานสหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์เสนอว่า “พวกเรามีความปรารถนาว่า พรรคจะขยายการพัฒนาชนชั้นกรรมกรเวียดนามต่อไปเพื่อผลักดันยุคแห่งการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ชนชั้นกรรมกรต้องมีระดับการศึกษาสูง ได้รับการฝึกอบรม มีทักษะความสามารถในด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต จำเป็นต้องวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบและการปฏิบัติของทั้งระบบการเมือง โดยเฉพาะองค์การแรงงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การแรงงานและสหภาพแรงงานเวียดนามประสบประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ใหม่ โดยเฉพาะในขณะที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี
โอกาสนี้ ประชาชนทั่วประเทศยังแสดงความหวังว่า พรรคจะมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด