ประธานกรรมการบริหารฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหารือกับผู้นำรัฐบาลเวียดนาม

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่27มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นายกฯเหงวียนซวนฟุกได้ให้การต้อนรับนาย Borge Brende ประธานกรรมการบริหารฟอรั่มเศรษฐกิจโลก

นายกฯเหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมหัวข้อของการประชุม WEF-Asean ปีนี้และเสนอให้สองฝ่ายกำหนดระเบียบวาระการประชุมให้สอดคล้องกับหัวข้อปีอาเซียน2018คือ “อาเซียนพึ่งตนเองและมีความสร้างสรรค์” ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการเวียดนามนับวันมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งดังนั้นขอให้ทางWEFประสานความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการเวียดนามกับเครือบริษัทชั้นนำของโลกและสามารถเข้าถึงความคิดและแนวโน้มการประกอบธุรกิจใหม่ นายกฯยังเสนอให้ทางWEF ขยายเวลาข้อตกลงร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจนรถึงปลายปี2020และผลักดันการให้คำปรึกษาแก่เวียดนามในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลังปี2020

ในวันเดียวกัน รองนายกฯและรัฐมนตรีต่างประเทศฝามบิ่งมิงห์ก็ได้ให้การต้อนรับนาย Borge Brende ประธานกรรมการบริหารฟอรั่มเศรษฐกิจโลกและได้ร่วมเป็นประธานในการเสวนากับบรรดาผู้บริหารกลุ่มบริษัทใหญ่ของเวียดนามเกี่ยวกับการประชุม WEF-Asean ในการนี้รองนายกฯฝามบิ่งมิงห์ได้ยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามมีความตั้งใจอันแน่วแน่ในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกที่สุดให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ ส่วนประธานWEFได้ย้ำว่าหัวข้อของการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อบรรดาประเทศอาเซียนรวมทั้งเวียดนามและหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้อย่างสำเร็จจะช่วยยกระดับบทบาทสถานะของเวียดนามสูงเด่นยิ่งขึ้นในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด