ประธานประเทศพบปะกับกลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติสมัยที่ 14

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 7 มิถุนายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้พบปะกับกลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ในโอกาสรำลึกครบรอบ 10ปีการจัดตั้งกลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติเวียดนาม  
ประธานประเทศพบปะกับกลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 - ảnh 1ประธานประเทศพบปะกับกลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 (VNA) 

ในการนี้ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้ย้ำว่า  จากอุดมการณ์ทางการเมือง สติปัญญา ความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์และความขยันหมั่นเพียร สตรีเวียดนามได้มีส่วนอุทิศในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาและฝึกอบรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศ ส่วนในกิจกรรมของสภาแห่งชาติ ในตลอดกว่า 70ปีที่ผ่านมา ส.ส.สตรีได้มีบทบาทที่สำคัญและได้พัฒนาทั้งในด้านทักษะการวางกฎหมาย การตรวจสอบ การตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน“ก่อนอื่น ต้องเน้นการระดมส.ส.สตรีเข้าร่วมการสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การสอดแทรกปัญหาความเสมอภาคทางเพศในร่างกฎหมาย กฤษฎีกาและมติต่างๆของสภาแห่งชาติ  เปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติเพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างผู้แทนสภาแห่งชาติ”

ประธานประเทศแสดงความเชื่อมั่นว่า กลุ่มส.ส.สตรีสภาแห่งชาติจะพยายามบรรลุผลงานต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของสภาแห่งชาติ สร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมายสังคมนิยมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด