ประธานประเทศพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์

(VOVWorld)-เพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่3สมัยที่14 วันที่26เมษายน ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเกิ่นเหย่อ
ประธานประเทศพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนาม
(VOVWorld)-เพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐสภาครั้งที่3สมัยที่14 วันที่26เมษายน ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเกิ่นเหย่อเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาหลักในการประชุมครั้งที่3รัฐสภาสมัยที่14  ซึ่งตามนั้น ในการประชุมครั้งนี้ รัฐสภาจะพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมาย13ฉบับ  มติ3ฉบับ  แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย4ฉบับ  ทำการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารในช่วงปี2011-2016และปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ส่วนบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอเกิ่นเหย่อได้แสดงความเชื่อมั่นต่อแนวทางการบริหารของพรรค รัฐสภาและรัฐบาล  ท่านประธานประเทศได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   พร้อมทั้ง ย้ำถึง เป้าหมายการพัฒนาอำเภอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย  อำเภอเกิ่นเหย่อต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการท่องเที่ยว “ผมเห็นพ้องกับความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า ต้องเน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  รัฐบาลและทางการนครกำลังพยายามเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานเกิ่นเหย่อ-หญ่าแบ่และสะพานบิ่งแจ๊ง-หญ่าแบ่โดยเร็ว  ซึ่งจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังนั้น  ปัญหาการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ ต้องเน้นรับมือกับปัญหาทะเลหนุนและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล”
ท่านประธานประเทศยังกำชับให้ทางการอำเภอเกิ่นเหย่อต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน  ให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเน้นถึงจุดแข็งของอำเภอ  เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวหมู่บ้านศิลปาชีพพื้นเมือง
ในวันเดียวกัน  ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์  ในการนี้ บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์ได้แสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่การดำเนินงานของรัฐสภาสมัยที่14  เช่น งานด้านการสร้างสรรค์กฎหมาย  การตั้งและตอบกระทู้ถามและการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนท่านประธานประเทศได้แสดงความยินดีต่อการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของรัฐสภา  มีส่วนร่วมความคิดเห็นต่องานด้านการบริหารของรัฐและทางการทุกระดับ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด