ประธานประเทศพบปะกับผู้แทนที่เข้าร่วมงานมหกรรมหัวหน้ากองยุวชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งที่ 3

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 10 สิงหาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้พบปะกับผู้แทนที่เข้าร่วมงานมหกรรมหัวหน้ากองยุวชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งที่ 3 ปี 2018 รวม200 คน
ประธานประเทศพบปะกับผู้แทนที่เข้าร่วมงานมหกรรมหัวหน้ากองยุวชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งที่ 3 - ảnh 1ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางพบปะกับผู้แทนที่เข้าร่วมงานมหกรรมหัวหน้ากองยุวชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งที่ 3 

ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ชี้ชัดว่า พรรค รัฐและประชาชนเวียดนามตั้งความหวังเกี่ยวกับการที่ยุวชนจะสานต่อเกียรติประวัติอันดีงามของชนรุ่นก่อนและเป็นเจ้าของประเทศในอนาคตเพือมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้นับวันเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น พร้อมทั้งเผยว่า กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ต้องให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อให้กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางส่งเสริมบทบาทเป็นตัวแทนให้แก่เสียงพูดและความปรารถนาของเยาวชนและเด็กๆและแสดงความประสงค์ว่า ผู้แทนที่เข้าร่วมงานมหกรรมหัวหน้ากองยุวชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งนี้จะสานต่อผลงานที่ได้บรรลุ พยายามศึกษาและฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกองยุวชนและกิจกรรมต่างๆทางสังคมอย่างเข้มแข็ง ช่วยเหลือเพื่อนๆและเด็กๆเพื่อสมกับการเป็นหัวหน้ากองยุวชนเดินหน้าโฮจิมินห์และกำชับว่า“พรรคสาขาและทงการทุกระดับต้องส่งเสริมการบริหาร ชี้นำงานด้านการปกป้อง ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก ประชาสัมพันธ์และให้การศึกษานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ให้ความสนใจลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงเรียน อาคารจัดกิจกรรมต่างๆ สนามเด็กเล่นเพื่อเอื้อให้แก่การพัฒนาเด็กในทุกด้าน เน้นดูแลเอาใจใส่เด็กๆที่เป็นบุตรหลานของครอบครัวทหารทุพพลภาพ ทหารป่วย ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รวมทั้งเด็กๆในเขตเขา ทะเลและเกาะแก่ง ครอบครัวที่มีฐานะยากจนพิเศษ ป้องกันและลงโทษการกระทำผิดกฎหมายต่อเด็ก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด