ประธานประเทศเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป

(VOVworld) – กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์จัดการสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ในการรักษาความมั่นคง กลาโหม และสร้างสรรค์กองกำลังติดอาวุธประชาชนในปัจจุบัน 

ประธานประเทศเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป    - ảnh 1
ภาพการสัมมนา

(VOVworld) – เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์จัดการสัมมนาระดับชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ในการรักษาความมั่นคง กลาโหม และสร้างสรรค์กองกำลังติดอาวุธประชาชนในปัจจุบัน ในการกล่าวปราศรัยในงาน ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้ย้ำว่า “ต้องมีการประเมินสถานการณ์และผลการปฏิบัติภารกิจปกป้องปิตุภูมิ การรักษาความมั่นคงของประเทศและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคงและกลาโหมให้แก่พรรคและรัฐ และหลังการประกาศใช้มติแล้วต้องมีการแปรมติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต” ทั้งนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้กำชับให้ผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาแสดงความคิดเห็นและเสนอหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อต่อต้านและทำลายแผนกุศโลบายของกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริ อีกทั้งวิเคราะห์แนวคิด เป้าหมาย แนวทาง และหน้าที่ที่ได้ระบุในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับความมั่นคงและกลาโหม เน้นทำความเข้าใจทางทฤษฎีและแนวทางการชี้นำของพรรคต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด