ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ๒๕ปีการจัดตั้งจังหวัดนิงบิ่ง

(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒๖มีนาคม ณ นครนิงบิ่ง จังหวัดนิงบิ่ง  ได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ๒๕ปีการจัดตั้งจังหวัดนิงบิ่ง ๑เมษายน
ประธานประเทศเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ๒๕ปีการจัดตั้งจังหวัดนิงบิ่ง - ảnh 1
ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางกล่าวปราศรัยในพิธี
(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒๖มีนาคม ณ นครนิงบิ่ง จังหวัดนิงบิ่ง  ได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ๒๕ปีการจัดตั้งจังหวัดนิงบิ่ง ๑เมษายน  โดยมีท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศและผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม
ในการกล่าวปราศรัยในพิธี  ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้กำชับให้จังหวัดนิงบิ่งใช้ศักยภาพและจุดแข็งอย่างเต็มที่ ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อลงทุนพัฒนา  เน้นเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวตามแนวทางเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพักผ่อนผสานกับการพัฒนาการผลิตและการประกอบธุรกิจ  การอนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดก  โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผสานกับการพัฒนาวัฒนธรรม  ผลักดันงานด้านการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนานครนิงบิ่งให้กลายเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวและจังหวัดนิงบิ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ”
ท่านประธานประเทศยังกำชับให้ทางการจังหวัดฯต้องเน้นพัฒนาวัฒนธรรมและสังคม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม  ค้ำประกันสวัสดิการสังคม  การดูแลครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  พร้อมทั้ง แสดงความเชื่อมั่นว่า พรรคสาขา ทางการ กองทัพและประชาชนจังหวัดนิงบิ่งจะส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุ  สร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด