ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางกับส่วนร่วมที่สำคัญต่อกิจกรรมการต่างประเทศ

(VOVWORLD) - จากบทบาทเป็นผู้นำรัฐเวียดนาม ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อกิจกรรมด้านการต่างประเทศเพื่อยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลกและสร้างนิมิตหมายต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมสัปดาห์ผู้นำเอเปก 2017 ณ เวียดนาม

ในฐานะประธานประเทศเจ้าภาพ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมสำคัญต่างๆเพื่อหารือถึงปัญหาที่สำคัญๆของเอเปก และได้กล่าวยืนยันกับผู้นำประเทศสมาชิกเอเปกว่า  ประเทศคู่เจรจาคือเพื่อนมิตรและเป็นหุ้นส่วนในทุกด้านบนพื้นฐานของการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน การให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและระบอบการเมืองระหว่างกัน พร้อมทั้งเผยว่า ความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างๆกำลังพัฒนาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ส่วนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานประเทศเวียดนาม ท่านเจิ่นด่ายกวางได้พบปะกับผู้นำประเทศต่างๆ ซึ่งสร้างนิมิตหมายที่ดีให้กับผู้นำประเทศเหล่านี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด