ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางถึงแก่อสัญกรรม

(VOVWORLD) - แหล่งข่าวจากคณะกรรมการดูแลสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางรายงานว่า ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 10.05น.ของวันที่ 21 กันยายน ที่โรงพยาบาลเสนารักษ์ส่วนกลาง 108 เนื่องจากอาการป่วยร้ายแรงถึงแม้คณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศได้พยายามช่วยรักษาแล้วก็ตาม
ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางถึงแก่อสัญกรรม - ảnh 1 ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง

ประวัติโดยย่อ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ปี 1956  ที่ตำบลกวางเถี่ยน อำเภอกิมเซิน จังหวัดนิงบิ่ง เป็นสมาชิกพรรค 37 ปี  ในการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 13 เมื่อวันที่ 2 เมษายนปี 2016 ท่าน เจิ่นด่ายกวางได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ

ท่าน เจิ่นด่ายกวางจบจากโรงเรียนตำรวจประชาชนส่วนกลางและวิทยาลัยภาษาต่างประเทศสังกัดกระทรวงรักษากิจการภายใน ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเมื่อปี 1975  และตั้งแต่ปี 1975-2016 ท่าน เจิ่นด่ายกวางได้ทำงานและดำรงตำแหน่งต่างๆในกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป เช่น อธิบดีกรมให้คำปรึกษาด้านความมั่นคง สมาชิกคณะกรรมการพรรคสาขาทบวงความมั่นคง เลขาธิการพรรคสาขากรมให้คำปรึกษาด้านความมั่นคง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตเตยเงวียน สมาชิกกรมการเมือง ผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 13 และ14 รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศเวียดนามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 11 สมัยที่ 13.

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด