ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางพบปะกับเด็กยากจนดีเด่นทั่วประเทศ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 18 มิถุนายน ประธานประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวาง ได้พบปะและยกย่องสดุดีนักเรียนยากจนดีเด่น 70 คนจาก 14 จังหวัดและนครทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมีผลการเรียนดีและการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางพบปะกับเด็กยากจนดีเด่นทั่วประเทศ - ảnh 1

ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางพบปะกับเด็กยากจนดีเด่นทั่วประเทศ (Photo VNplus)

ประธานประเทศยังขอบคุณสำนักงาน องค์กรและบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้สมทบเงินทุนให้แก่กองทุนคุ้มครองเด็กเวียดนามรวมทั้งชื่นชมทางกองทุนฯที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่างๆและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจการปกป้อง ดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาต่อเด็ก ตลอดจนเรียกร้องให้หน่วยงานทุกระดับต้องยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบของครอบครัวและการเข้าร่วมของทั้งสังคมในภารกิจการปกป้อง ดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาต่อเด็ก ค้ำประกันให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กยากจน เด็กชนกลุ่มน้อยและเด็กที่อาศัยในเขตห่างไกลความเจริญ ควบคู่กันนั้น ต้องผลักดันการเข้ารวมของทั้งสังคมในภารกิจนี้ตามแนวทางยกระดับความรับผิดชอบและเพิ่มการประสานงานระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนและสังคม โดยครอบครัวต้องรับผิดชอบในการดูแล ให้การศึกษาและปกป้องเด็ก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด