ประธานประเทศเจิ่นด๋ายกวางอวยพรปีใหม่2018

เรียนพี่น้องประชาชน สหายและทหารทั่วประเทศ พี่น้องชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ!

ในโอกาสปีใหม่2018และต้อนรับตรุษเต๊ตปีจอตามประเพณี ในนามผู้นำพรรคและรัฐ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชน สหายและทหารทั้งประเทศ ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ ขอให้ทุกครอบครัวและพี่น้องประชาชนทุกๆคนจงมีความสุขสวัสดีตลอดปี ขอให้ประชาชนและมิตรประเทศทั่วโลกได้ต้อนรับปีใหม่แห่งสันติสุข มิตรภาพและเจริญรุ่งเรือง


เรียนพี่น้องประชาชน สหายและทหารทั่วประเทศ

ในปีที่ผ่านมา ทั้งพรรค กองทัพและประชาชาติเวียดนามได้มีความสามัคคีและพยายามอย่างเต็มที่ในการฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายต่างๆเพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นในทุกด้าน  โดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ ความมั่นคง การต่างประเทศและการพัฒนาองค์กรพรรค สถานะและชื่อเสียงของเวียดนามได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น อันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและสติปัญญาแห่งเวียดนามที่การสนับสนุนและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของประชาชน ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ สร้างบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดีในสังคม นำประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป

ปีใหม่ วสันต์ใหม่และตรุษเต๊ตประเพณีได้เวียนมาพร้อมสิ่งที่ดีงามและความผาสุก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยพลังใหม่และด้วยความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการนำของพรรคและรัฐและอนาคตที่สดใสของประชาชาติ ชาวเวียดนามทุกคนจงส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความรักชาติ ความมุ่งมั่นพึ่งพาตนเอง สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแข่งขันเพื่อสร้างผลงาน บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในภารกิจการพัฒนาและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ มีส่วนร่วมต่อภารกิจการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ เอกราชแห่งชาติ ประชาธิปไตยและความก้าวหน้าในทั่วโลก

ปีใหม่ พร้อมโอกาสใหม่และพลังใหม่ พวกเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน!

ด้วยความปรารถนาดี

เจิ่นด๋ายกวาง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด