ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมพธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยในพิธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ย้ำว่า การดำเนินคดีทางแพ่งนับวันยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมรักษาความเข้มงวดของกฎหมาย

ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมพธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง - ảnh 1
ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมพธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ทบวงบังคับคดีทางแพ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 70 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานบังคับคดีทางแพ่ง 19 กรกฎาคมและรับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นหนึ่ง
ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ย้ำว่า การดำเนินคดีทางแพ่งนับวันยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมรักษาความเข้มงวดของกฎหมาย สำหรับหน้าที่ของหน่วยงานในเวลาข้างหน้า ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้ย้ำถึงการตระหนักได้ดีและการปฏิบัติแนวทางและทัศนะของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการบังคับคดีทางแพ่ง การบังคับใช้กฎหมายเพื่อค้ำประกันให้แก่การดำเนินคดี ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงกลไกการบังคับคดีให้มีความสมบูรณ์ พร้อมเพรียงและเป็นเอกฉันท์ ผลักดันการประชาสัมพันธ์และศึกษากฎหมายต่อประชาชนทุกชั้นชนเพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และพัฒนาพลังที่เข้มแข็งของทั้งระบบการเมืองและประชาชนทั่วประเทศ.

 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด