ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมสุดยอดสถานประกอบการเอเปก 2017

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน ณ นครดังนัง ได้มีการเปิดการประชุมสุดยอดสถานประกอบการเอเปก 2017 หรือ CEO Sumit 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดสำหรับสถานประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำในภูมิภาคกว่า 2 พันแห่งเข้าร่วม  
 ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมสุดยอดสถานประกอบการเอเปก 2017 - ảnh 1ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางเข้าร่วมและกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมสุดยอดสถานประกอบการเอเปก 2017 (Photo: VNA) 

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามได้แสดงความเชื่อมั่นว่า CEO Sumit 2017 จะเปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่แห่งความร่วมมือและการพัฒนา พร้อมทั้งเผยว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาคือแนวโน้มหลัก แต่ก็ยังคงประสบความลำบากและความท้าทายต่างๆ ในสภาวการณ์ดังกล่าว ประธานประเทศเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า สถานประกอบการจะร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวในภูมิภาคเพื่อให้อนาคตของโลกริเริ่มจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“พวกเรามีความประสงค์ว่า สถานประกอบการเอเชียแปซิฟิกจะร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆเน้นให้ความสนใจต่อการธำรงการเชื่อมโยงและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมบทบาทการเป็นฝ่ายรุกในการผลักดันการค้าเสรี การปฏิบัติเป้าหมายโบกอร์ภายในปี 2020 กระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ขยายการเชื่อมโยงอย่างครอบคลุมในทุกด้าน พัมนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การค้าและการลงทุนรูปแบบใหม่ ดังนั้น สถานประกอบการควรกระชับความร่วมมือและการสนับสนุนเศรษฐกิจต่างๆลงทุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับทักษาความสามารถให้แก่ผู้ใช้แรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาและทำให้ประชาชนสนับสนุนการผลักดันการค้าเสรีมากขึ้น”

นอกจากนี้ เอเปก ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อคํ้าประกันการพัฒนาอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ ส่วนสถานประกอบการต้องยกระดับทักษาความสามารรถเพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม คํ้าประกันความมั่นคงด้านอาหาร ทรัพยากรณ์นํ้า พลังงานและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ ท่าน เจิ่นด่ายกวางได้เผยว่า เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สดใสมากขึ้น เศรษฐกิจสมาชิกเอเปกควรแสดงความคิดเห็นและแปรวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์เอเปก 2020 ให้เป็นรูปธรรม คํ้าประกันผลประโยชน์ของประชาชนและสถานยประกอบการ ซึ่งเป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสมาชิกและสถานประกอบการเอเปกอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด