ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับผู้ประสานงานของสหประชาชาติ

21 เมษายน 2560 - 18:22:46

ประธานประเทศเจนดายกวางใหการตอนรบผประสานงานของสหประชาชาต hinh 0
ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับผู้ประสานงานของสหประชาชาติ (Photo VNplus)

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 21 เมษายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ท่านเจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ให้การต้อนรับนาย Kamal Malhotra ผู้ประสานงานของสหประชาชาติและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของUNDPประจำเวียดนามเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งตามวาระในเวียดนาม โดยขอบคุณสหประชาชาติที่ได้ให้การช่วยเหลือเวียดนามในตลอด 40 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงต้องการความร่วมมือในด้านนี้ของสหประชาชาติมากขึ้น เวียดนามให้คำมั่นว่า จะเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติต่อไป ส่งเสริมบทบาทการเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆในสหประชาชาติ เช่น สภาเศรษฐกิจ – สังคมและคณะกรรมการกฎหมายสากล

ส่วนนาย Kamal Malhotra ผู้ประสานงานของสหประชาชาติและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของUNDPประจำเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ท่านเจิ่นด่ายกวางจะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายลงนามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและรับมือกับปรากฎการณ์ El Nino ซึ่งเป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายภายใน 5 ปีข้างหน้า.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist