ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีการก่อตั้งกองเสบียงของกองทัพ

(VOVworld) - ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีการก่อตั้งกองเสบียงของกองทัพและพิธีรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เกียรติ ประวัติอันดีงามของทหารชั้น 2

ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีการก่อตั้งกองเสบียงของกองทัพ - ảnh 1
ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีการก่อตั้งหน่วยงานพลาธิการของกองทัพ

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 23 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ 70ปีการก่อตั้งกองเสบียงของกองทัพและพิธีรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เกียรติประวัติอันดีงามของทหารชั้น 2 โดยได้แสดงความยินดีและยกย่องผลงานและส่วนร่วมของกองเสบียงของกองทัพในตลอด 70ปีที่ผ่านมาและยํ้าว่า “กองเสบียงของกองทัพต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางและทัศนะของพรรคและรัฐเกี่ยวกับสงครามประชาชน แนวทางปวงชนป้องกันประเทศ พลาธิการประชาชน ปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 มติของการประชุมคณะกรกรมการกลางพรรคครั้งที่ 8 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การปกป้องปิตุภูมิในสภาวการณ์ใหม่ บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ปกปอ้งปิตุภูมิและการป้องกันประเทศเพื่อกำหนดแนวทางและหน้าที่ของกองเสบียงของกองทัพในสภาวการณ์ใหม่”
ท่าน เจืองเติ๊นซาง ยังได้กำชับให้กองเสบียงของกองทัพผลักดันการวิจัยวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับศักยภาพการบริหารของกองเสบียงทุกระดับตามแนวทางที่กระทัดรัด ประหยัดและเจาะลึกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคํ้าประกันด้านเสบียงเพื่อให้ให้กองทัพปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิอย่างลุล่วงไปด้วยดีในสภาวการณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด