ประธานประเทศเจืองเติ๊นซาง ลงพื้นที่จังหวัด ฟู๊เอียน

(VOVworld)–ท่านประเทศประเทศใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และการผลิตของประชาชนในเขตริมฝั่งแม่น้ำและชนกลุ่มน้อยในเขตเขาเพื่อถอดประสบการณ์และแสวงหามาตรการผลักดันการผลิต ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ประธานประเทศเจืองเติ๊นซาง ลงพื้นที่จังหวัด ฟู๊เอียน - ảnh 1

(VOVworld) – ในกรอบการเยือนจังหวัดต่างๆในภาคกลางตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศและคณะปฏิบัติงานส่วนกลางได้ลงพื้นที่จังหวัดฟู๊เอียนเพื่อตรวจตราสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม การรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น ในการนี้ ท่านประเทศประเทศได้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และการผลิตของประชาชนในเขตริมฝั่งแม่น้ำและชนกลุ่มน้อยในเขตเขาเพื่อถอดประสบการณ์และแสวงหามาตรการผลักดันการผลิต ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ในการประชุมกับบรรดาผู้บริหารของจังหวัดฟู๊เอียน ท่าน เจืองเติ๊นซาง ได้เสนอให้ทางจังหวัดต้องเน้นพัฒนาพืชธัญญาหารและพืชอุตสาหกรรมในเขตเขาที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้ง ให้ความสนใจถึงความสำคัญของเศรษฐกิจทางทะเล โดยเฉพาะการจับปลาน้ำลึกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพิทักษ์รักษาอธิปไตยทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ ท่านประธานประเทศได้เห็นพ้องกับความจำเป็นที่จะจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวประมงและแสดงความเห็นว่า ต้องตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่ชาวประมงในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล
ท่านเจืองเติ๊นซางยังกำชับให้ทางจังหวัดฟู๊เอียนต้องยืนหยัดแสวงหาโครงการที่มีลักษณะก้าวกระโดดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มอบที่ดินตรงตามกำหนด ปฏิรูประเบียบราชการให้แก่นักลงทุนเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการ สำหรับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ จังหวัดฟู๊เอียนต้องส่งเสริมสิทธิความเป็นเจ้าของของประชาชน ระดมพลังของประชาชน ร่วมกับรัฐลงทุน ปฏิบัติโครงการเพื่อสร้างประสิทธิผลด้านเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งเสริมสร้างและผลักดันความไว้วางใจของประชาชนต่อนโยบายของพรรคและรัฐ

ในกรอบการเยือนจังหวัด ฟู๊เอียน ท่านประธานประเทศได้เดินทางไปเยือนและจุปธูปสักการะ ณ เขตอนุสรณ์สถานท่าน เหงียนหิวเถาะ อดีตประธานประเทศผู้ล่วงลับ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด