ประธานประเทศเปิดการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้ที่จังหวัดแทงฮว้า

(VOVworld) – ทุกวันนี้ มีการเปลึ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น   น้ำทะเลหนุน ภัยธรรมชาติ น้ำท่วมและน้ำหลากนับวันเพิ่มมากขึ้นจนคุกคามต่อชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อการอยู่รอดของทุกประเทศ สำหรับเวียดนาม 
ประธานประเทศเปิดการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้ที่จังหวัดแทงฮว้า - ảnh 1
ประธานประเทศปลูกต้นไม้หลังพิธีเปิดการรณรงค์
ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้ที่จังหวัดแทงฮว้า(Photo:tienphong )

(VOVworld) – เช้าวันที่๗เดือนนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและจังหวัดแทงฮว้าได้จัดพิธีเปิดการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้สำนึกในบุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์ตลอดกาลปี๒๐๑๔ ที่เขตอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมห่ามหร่งในจังหวัดแทงฮว้า
ในการนี้ ท่านกาวดึ๊กฟ๊าต รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ทบทวนผลสำเร็จในการดูแลและปกป้องป่าโดยในปี๒๐๑๓ ทั่วประเทศปลูกป่าได้๒แสน๒หมื่น๗พันเฮกตาร์ การทำผิดกฎหมายปกป้องและพัฒนาป่าลดลงร้อยละ๓๙ พื้นที่ป่าเป็นร้อยละ.๔๑.๑ซึ่งทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา
ในการนี้ ท่านเจืองเติ้นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวว่า ทุกวันนี้ มีการเปลึ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น   น้ำทะเลหนุน ภัยธรรมชาติ น้ำท่วมและน้ำหลากนับวันเพิ่มมากขึ้นจนคุกคามต่อชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อการอยู่รอดของทุกประเทศ สำหรับเวียดนาม ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามนับวันต้องเผชิญกับพายุที่รุนแรง น้ำหลากครั้งใหญ่ ที่ก่อความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นซึ่งหนึ่งในสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา ดังนั้น การปลูกต้นไม้  ดูแล และปกป้องป่าเป็นหน้าที่เร่งด่วนในระยะสั้น และมีความหมายยุทธศาสตร์ในระยะยาวต่อประเทศเรา“ผมขอเรียกร้องพี่น้องประชาชน สหาย ทหาร กองกำลังติดอาวุธ หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศ ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เยาวชน ยุวชน และนักเรียนขานรับและเข้าร่วมการรณรงค์ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้สำนึกในบุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์ตลอดกาลโดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ยืนหยัดยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ไฟป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยา ปฏิบัติตามโอวาทของลุงโฮ วสันต์ฤดูคือตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้เพื่อให้ประเทศนับวันยิ่งเจริญพัฒนา”./

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด