ประธานประเทศเวียดนามประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหงะอาน

(VOVWorld)-เช้าวันที่29เมษายน ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามได้ประชุมกับคณะกรรมการพรรคสาขาจังหวัดเหงะอานเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  
ประธานประเทศเวียดนามประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหงะอาน - ảnh 1
ภาพของการประชุม
(VOVWorld)-เช้าวันที่29เมษายน ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนามได้ประชุมกับคณะกรรมการพรรคสาขาจังหวัดเหงะอานเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  การรักษาความมั่นคงและกลาโหมในท้องถิ่น  โดยชี้ชัดว่า จังหวัดเหงะอานมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความหลากหลายทั้งภูเขา ทะเลและเขตที่ราบลุ่ม  มีแหล่งแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์  ระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อกับทั้งภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคใต้  ซึ่งเป็นศักยภาพและพลังขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดเหงะอานพัฒนา  ดังนั้น ทางการจังหวัดฯต้องปฏิบัตินโยบายต่างๆ  โดยเน้นถึง5ปัญหาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงการ แผนปฏิบัติงานเพื่อมุ่งปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ “ทางการจังหวัดฯต้องผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจผสานกับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวตามแนวทางการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  โดยเน้นถึงการพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ประหยัดเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ผลักดันการปฏิบัติและการตรวจสอบการปฏิบัติโครงการต่างๆ”
สำหรับการพัฒนาการเกษตร ท่านประธานประเทศได้กำชับให้ทางการจังหวัดต้องพัฒนาการเกษตรเชิงนิเวศ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง  ส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทางการจังหวัดฯต้องเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  ปฏิบัติมติ โครงการและแผนการที่เกี่ยวข้องถึงหน้าที่ด้านกลาโหม การรักษาความมั่นคง งานด้านชนเผ่าและศาสนา  การแก้ไขข้อร้องเรียนของพลเมือง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด