ประธานประเทศเวียดนามมอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนามประจำต่างประเทศ

(VOVWorld) – ประธานประเทศเวียดนามมอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนามประจำต่างประเทศ
ประธานประเทศเวียดนามมอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนามประจำต่างประเทศ - ảnh 1
ประธานประเทศกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนามที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
(Photo:nguyentandung.org)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๑๒เดือนนี้ ท่านTrương Tấn Sangประธานประเทศได้มอบหนังสือแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้แก่เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำต่างประเทศ๑๙ท่านและและกงสุลใหญ่๒ท่าน ในการนี้ ท่านTrương Tấn Sang ได้ย้ำว่า หน้าที่ของบรรดาเอกอัครราชทูตมีความหนักหน่วงมาก การปฏิบัติงานด้านต่างประเทศเป็นอย่างดีจะเอื้อให้แก่งานด้านภายในประเทศ เวียดนามขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในโลกต่อไปดังนั้น บรรดาเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ โดยเฉพาะ เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพำนักในหลายประเทศต้องมีความรับผิดชอบรักษาและผลักดันให้ความสัมพันธ์มีความหลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประสานผลประโยชน์ระหว่างเวียดนามกับหุ้นส่วน เพื่อเป้าหมายความมั่นคง การป้องกันประเทศ การพัฒนา ยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นบนเวทีโลกและภูมิภาค และกล่าวว่า“เวียดนามผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ถือการผสมผสานทางเศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อรับใช้แนวทางปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐ดังที่สมัชชาพรรคสมัยที่๑๑ได้วางไว้  โดยเฉพาะ ขยายตลาดส่งออกของเวียดนามและดึงดูดเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อีกด้านหนึ่ง พวกเราจะผสมผสานในด้านอื่นๆในเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การป้องกันประเทศ ความมั่นคง วัฒนธรรม และสังคมอำนวยความสะดวกให้แก่การผสมผสานทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ”       ประธานประเทศยังกำชับให้เอกอัครราชทูต สำนักงานตัวแทนการทูตเวียดนามประจำต่างประเทศควรแสวงหาการสนับสนุนจากประเทศต่างๆต่อการเสริมสร้างบรรยากาศสันติภาพเพื่อพัฒนา มีส่วนร่วมพิทักษ์รักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด