ประธานประเทศเวียดนามเจรจากับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

(VOVworld)-ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บนพื้นฐานนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เวียดนาม-อินโดนีเซียไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อนำความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

ประธานประเทศเวียดนามเจรจากับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย - ảnh 1

(VOVworld)-พิธีต้อนรับประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางได้จัดขึ้นตามแบบรัฐพิธี ณ กรุงจาการ์ต้าและหลังจากนั้นประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโนได้เจรจาทวิภาคีกับประธานประเทศเวียดนาม โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในเกือบ60ปีที่ผ่านมาและสามารถบรรลุผลงานที่สำคัญต่างๆ บนพื้นฐานนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เวียดนาม-อินโดนีเซียไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อนำความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก ผู้นำเวียดนามอินโดนีเซียได้เห็นพ้องกันในการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีงามผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ ขยายการปฏิบัติระเบียบความร่วมมือที่มีอยู่เช่นคณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการช่วงปี2012-2015ให้ตรงตามเป้าหมายและเสริมเนื้อหาใหม่ให้โครงการนี้สอดคล้องกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ อินโดนีเซียเห็นพ้องในการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพอินโดนีเซีย-เวียดนามเพื่อประสานความร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อินโดนีเซียเพื่อกระชับการเเลกเปลี่ยนในระดับประชาชนโดยเฉพาะชนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเกียรติประวัติความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในด้านการค้าการลงทุน ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงกันว่าจะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันขึ้นเป็นกว่า5พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2015และ1หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2018 ผลักดันความร่วมมือ ด้านความมั่นคงด้านอาหาร ขยายโครงการด้านปิโตรเลี่ยมและการค้าถ่านหิน การทำเหมืองและการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนของทั้งสองฝ่าย ผลักดันการปฏิบัติบันทึกช่วยจำด้านความร่วมมือการทำประมงและปัญหาทางทะเลที่ลงนามเมื่อปี2010 ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและเรือประมงที่รุกล้ำน่านน้ำของอีกฝ่ายบนเจตนารมณ์แห่งมิตรภาพและมนุษยธรรม  สนับสนุนการเสนอมาตรการชั่วคราวในการแลกเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพาะ    เกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุความคืบหน้าในการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมและบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กลาโหม เห็นพ้องต่อการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลงนามระเบียบการว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างกองทัพเรือเวียดนาม-อินโดนีเซียในเขตทะเลที่เชื่อมต่อกันมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงทางทะเลตลอดจนยืนยันถึงความสำคัญของการกระชับความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ การต่อต้านการก่อการร้ายและรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาในภูมิภาคและโลก ท่าน เจืองเติ๊นซางและท่าน ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ยืนยันว่า ทั้งสองประเทศจะผลักดันการทาบทามและประสานจุดยืนที่ใกล้ชิดในฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะในอาเซียนและสหประชาชาติและเห็นพ้องกันว่า จะประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นพยายามเสร็จสิ้นเป้าหมายการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 เวียดนามยืนยันว่า จะสนับสนุนอินโดนีเซียในฐานะประธานเอเปก 2013 ขอบคุณและแสดงความปรารถนาว่า อินโดนีเซียจะให้การสนับสนุนเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก 2017

สำหรับปัญหาในทะเลตะวันออก ผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันถึงความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงในการเดินเรืออย่างเสรีในทะเลตะวันออก แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี ต้องใช้ความอดกลั้น ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง ให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างเคร่งครัดและเสร็จสิ้นการร่างระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว ทั้งสองฝ่ายยังสนับสนันแถลงการณ์ 6 ข้อของอาเซียนเกี่ยวกับทะเลตะวันออกและชื่นชมแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 15 เกี่ยวกับการรำลึก 10 ปีการลงนามดีโอซี ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติต่อไปของแถลงการณ์นี้

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ท่าน เจืองเติ๊นซางและท่าน ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงช่วยเหลือด้านตุลาการเกี่ยวกับคดีอาญา ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงิน พลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุภายหลังการเจรจา ผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ต่อจากนั้น ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน เจืองเติ๊นซางและคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนาม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด