ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ้นซางพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์

(VOVWorld) – ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ้นซางพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์
ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ้นซางพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์ - ảnh 1
ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ้นซางพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์ (Photo:nguyentandung,net )

(VOVWorld) –  ตามโครงการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลังการประชุมรัฐสภาครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ เช้าวันที่๒๔เดือนนี้ ท่านเจืองเติ้นซาง ประธานประเทศ ผู้แทนรัฐสภาสมัยที่๑๓และบรรดาผู้แทนรัฐสภาหน่วยเลือกตั้งหมายเลข๑ นครโฮจิมินห์ได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต๑และ๓ นครโฮจิมินห์ บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ชื่นชมว่า การประชุมได้ดำเนินไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐสภาได้จัดการลงมติไว้วางใจตำแหน่งที่รัฐสภาเลือกและอนุมัติ การทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น กฎหมายที่ดิน ร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ฉบับแก้ไข  และแสดงความสนใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติมติที่รัฐสภาได้อนุมัติ ในการกล่าวปราศรัยในการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประธานเจืองเติ้นซางได้รับทราบความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและย้ำถึงความรับผิดชอบของหัวหน้า“ความประสงค์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือ กำหนดความรับผิดชอบของหัวหน้า รัฐสภามีแนวทางแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ผมเห็นว่า เอกสารนโยบายมีมากแล้วแต่ยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ผสมเสนอว่า ในการพบปะต่างๆระหว่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับพวกเราควรขยายการตั้งและตอบกระทู้ถาม นอกจากนี้ ผู้แทนสภาประชาชนก็ต้องปฏิบัติสิ่งนี้อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมาและเชิงสร้างสรรค์”ประธานเจืองเติ้นซางแสดงความประสงค์ว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนต้องส่งเสริมบทบาทตรวจสอบของประชาชนเพื่อสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่และช่วยสำนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนในเช้าวันเดียวกัน ท่านต่องถิ่ฟ้องรองประธานรัฐสภาได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดดั๊กลัก บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เสนอว่า รัฐสภาควรวิจัยร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าเพื่อให้นโยบยาชนเผ่าได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเสนอให้ลงทุนให้แก่เขตที่ราบสูงไตเงวียนในด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อเอื้อให้แก่การลงทุน ในการนี้ ท่านต่องถิ่ฟ้องได้เห็นว่า ปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอก็เป็นปัญหาที่รัฐสภา รัฐบาล กระทรวง หน่วยงานให้ความสนใจและกำลังวิจัยเพื่อมีการชี้นำอย่างทันการณ์ในเวลาที่จะถึงและเผยว่า ในเร็วๆนี้ จะปฏิบัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการลงมติไว้วางใจผู้แทนสภาประชาชน หลักการลงมติไว้วางใจคือต้องเคารพสิทธิรายงานและสิทธิชี้แจงของผู้ที่ได้รับการลงมติไว้วางใจอย่างเปิดเผย ยุติธรรม ประชาธิปไตยและภาวะวิสัย ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด