ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางเสร็จสิ้นการเยือนจีน

(VOVWorld) – ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางเสร็จสิ้นการเยือนจีน
ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางเสร็จสิ้นการเยือนจีน - ảnh 1
ประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางและนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียง (Photo:TTX)

(VOVWorld) – ในกรอบการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ค่ำวันที่๒๐เดือนนี้ ณ สถานทูต ณ ประเทศจีน ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมมิตรภาพ อดีตที่ปรึกษทางทหาร อดีตเจ้าหน้าที่การทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักเรียนและนักศึกษาจีนซึ่งในจำนวนนี้ มีหลายคนมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามโดยเคยดำรงตำแหน่งอดีตเอกอัครราชทูต ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลประธานโฮจิมินห์ อดีตทหาร ศิลปิน อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาที่เคยศึกษาและปฏิบัติงานในเวียดนาม ในการนี้ ประธานเจืองเติ๊นซางได้กล่าวว่า  จากการเป็นชาติที่ซื่อสัตย์และให้ความสำคัญต่อไมตรีจิตมิตรภาพ เวียดนามจดจำและให้ความสำคัญต่อความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ของพรรค รัฐและประชาชนจีนต่อภารกิจการปฏิวัติเวียดนาม เวียดนามให้ความสำคัญต่อไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านกับพรรค รัฐและประชาชนจีนอย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งถือเป็นนโยบายขั้นพื้นฐาน ยาวนานและเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นในนโยบายต่างประเทศของเวียดนาม ประธานเจืองเติ๊นซางเห็นว่า นอกจากผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมาแล้ว  จากการเป็นสองประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพิพาท รวมทั้งข้อขัดแย้งทางทะเลกันได้แต่จากเจตนาที่ดีและความพยายามของทั้งสองฝ่าย พร้อมกับประสบการณ์แก้ไขปัญหาชายแดนทางบกและการปักปันเขตแดนทางทะเลในอ่าวทะเลตะวันออก เวียดนามและจีนมีความตั้งใจ ทักษะความสามารถ สติปัญญาและความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ กฎหมายสากลและสถานการณ์ระหว่างประเทศ ประธานเจืองเติ๊นซางย้ำว่า“ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า  ไมตรีจิตมิตรภาพ ความร่วมมือ และการร่วมกันพัฒนาบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค ให้ความเคารพและ ประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นทางเลือกเดียวที่ถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ตอบสนองความปรารถนาและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ”  ประธานเจืองเติ๊นซางแสดงความประสงค์ว่า  อดีตผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญญาชนและเยาวชนจีนจะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้น  ส่วนเช้าวันเดียวกัน ท่านเจืองเติ๊นซางได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่พนักงานสถานทูตเวียดนามและตัวแทนชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในกรุงปักกิ่งโดยได้ชื่นชมความพยายามของเจ้าหน้าที่พนักงานสถานทูตในเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะส่วนร่วมให้แก่การเยือนจีนครั้งนี้ของคณะและเผยว่า การเยือนนี้ได้ประสบความสำเร็จสำคัญโดยเฉพาะคือ ยืนยันและพัฒนาความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับปัญาสำคัญๆของสองพรรคและสองรัฐซึ่งเป็นแนวคิดชี้นำให้แก่ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆในเวลาที่จะถึง อย่างไรก็ดีเพื่อปฏิบัติข้อตกลงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความตั้งใจและความพยายามอย่างยิ่งจากทั้งสองฝ่าย “สถานทูตเวียดนาม สถานประกอบการและชมรมชาวเวียดนามในจีน โดยเฉพาะในกรุงปักกิ่ง ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติข้อตกลงฉบับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นำมาซึ่งผลประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย มีส่วนร่วมเสริมสร้างและขยายความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างสองพรรค และสองรัฐยิ่งขึ้น”  ค่ำวันที่๒๑เดือนนี้ ประธานเจืองเติ๊นซางและคณะได้เดินทางออกจากนครกวางโจว์ เสร็จสิ้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านั้น ในช่วงบ่าย ท่านเจืองเติ๊นซางได้เดินทางไปเยือนนครกวางโจว์ โดยได้เดินทางไปเยือนสำนักงานสมาคมสหายเยาวชนปฏิวัติซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิวัติกวางโจว์ บ้านเลขที่๒๕๐ ถนนเหวินหมิง เขตตุงซาน ซึ่งเป็นสถานที่เคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์ และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ฝึกอบรมผู้นำพรรคจำนวนมากในช่วงปี๑๙๒๕ถึงปี๑๙๒๖ ต่อจากนั้น เดินทางไปจุดธูปและถวายดอกไม้ ที่ฮวงซุ้ยท่านฝ่ามห่งท้าย นักรบปฏิวัติเวียดนาม บ่ายวันเดียวกัน ประธานเจืองเติ๊นซางได้ให้การต้อนรับนายขูจวนหวาเลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางตุ้งโดยได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายใช้ประโยชน์ศักยภาพความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทและประสิทธิภาพของระเบียบการร่วมมือ โดยเฉพาะ ระเบียบการประชุมเป็นประจำเพื่อสำรวจสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกับมณฑลกวางตุ้งโดยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างกวางตุ้งกับฝ่ายเวียดนาม./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด