ประธานประเทศเวียดนาม ท่านเจืองเติ้นซางลงพื้นที่จังหวัดบิ่งดิ่ง

(VOVworld) –  ประธานเจืองเติ้นซางกำชับให้จังหวัดบิ่งดิ่งเลือกนักลงทุนที่มีความสามารถ ประสานการตรวจสอบสถานการณ์ที่เป็นจริงกับวิสัยทัศน์ในอนาคตเพื่อใช้แหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานประเทศเวียดนาม ท่านเจืองเติ้นซางลงพื้นที่จังหวัดบิ่งดิ่ง - ảnh 1
ประธานประเทศเวียดนามพบปะกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือกวีเญินจังหวัดบิ่งดิ่ง (Photo:TTX )

(VOVworld) –  ในระหว่างวันที่๒๐ถึงวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านเจืองเติ้นซาง ประธานประเทศเวียดนาม และคณะปฏิบัติงานส่วนกลางได้ลงพื้นที่จังหวัดบิ่งดิ่งโดยได้ทำการสำรวจกิจกรรมการจับปลาที่ปากทะเลตามกวาน ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและครอบครัวยากจน

ท่านเจืองเติ้นซางได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การดึงดูดการลงทุนของเขตเศรษฐกิจเญินโห่ยในพื้นที่๑หมื่น๒พันเฮกตาร์โดยมีโครงการลงทุน๓๔โครงการ รวมยอดเงินทุน๑.๒พันล้านเหรียญสหรัฐ  ปัจจุบัน จังหวัดบิ่งดิ่งกำลังพยายามร่วมมือกับเครือบริษัทป ต ท ของไทยเพื่อปฏิบัติโครงการโรงกลั่นปิโตรเคมีเญิโห่ย
หลังจากที่เดินทางไปสำรวจสถานการณ์ที่จุดเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมต่างๆในท้องุถิ่น ต่อจากนั้นประธานเจืองเติ้นซางได้มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดบิ่งดิ่งโดยได้ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดในการสร้างสรรค์รูปแบบการจับปลา ปรับปรุงหน่วยเรือให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการบริการโลจิสติกส์อาชีพประมงและเห็นชอบกับมาตรการของจังหวัดบิ่งดิ่งในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวลาข้างหน้า ประธานเจืองเติ้นซางกำชับให้จังหวัดบิ่งดิ่งเลือกนักลงทุนที่มีความสามารถ ประสานการตรวจสอบสถานการณ์ที่เป็นจริงกับวิสัยทัศน์ในอนาคตเพื่อใช้แหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด