ประธานประเทศเสนอชื่อนาย เหงวียนซวนฟุก ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

(VOVworld) - ในการประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 นัดแรก นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้อ่านรายงานเสนอรายชื่อนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีวาระปี 2011-  2016 ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวาระปี 2016 – 2021 เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงคะแนนเลือก

ประธานประเทศเสนอชื่อนาย เหงวียนซวนฟุก ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี - ảnh 1
ประธานประเทศเสนอชื่อนาย เหงวียนซวนฟุก ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม ในการประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 นัดแรก นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้อ่านรายงานเสนอรายชื่อนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีวาระปี 2011-  2016 ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวาระปี 2016 – 2021 เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงคะแนนเลือก
ก่อนหน้านั้น ในเช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมรัฐสภาได้รับฟังรายงานผลการอภิปรายตามหน่วยของผู้แทนรัฐสภาเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลวาระปี 2016 – 2021 ซึ่งประกอบด้วย 18 กระทรวงและ 4 สำนักงานเทียบเท่ากระทรวง โดยบรรดาผู้แทนรัฐสภาได้เสนอให้จัดตั้งกระทรวงดูแลครอบครัว สตรีและเด็ก กระทรวงดูแลเยาวชนและเด็กและหน่วยงานดูแลปัญหาทะเลและเกาะแก่งที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจทางทะเล สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงในการเดินเรือ หน่วยงานบริหารจัดการด้านเงินลงทุนและทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการ  ส่วนนาย เหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า“รัฐบาลเสนอให้คงชื่อของกระทรวงในปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้ชื่อดังกล่าวมานานทั้งในระดับประเทศและโลก ซึ่งการเปลี่ยนชื่อกระทรวงจะทำให้เกิดความยุ่งยาก รัฐบาลจะเร่งประกาศใช้ระเบียบการดำเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งกรอบมติและมติที่ระบุถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆตามแนวทางหลีกเลี่ยงความซํ้าซ้อนและยกระดับประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนยกระดับความรับผิดชอบของผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ”
ที่ประชุมได้อนุมัติมติเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาล โดยได้รับเสียงสนับสนุน 462 เสียงจากทั้งหมด 469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.52.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด