ประธานประเทศแลกเปลี่ยนข้อราชการกับสภากาชาดส่วนกลางเวียดนาม

(VOVWorld)-ในปี๒๐๑๕ ขบวนการต่างๆ โครงการตรุษเต๊ตเพื่อผู้ยากจนและผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน  ธนาคารโคกระบือ กระบวนการตรวจรักษาโรคเพื่อมนุษยธรรมและดูแลสุขภาพชุมชนเป็นต้นได้บรรลุผลงานที่เป็นรูปธรรม สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส๑๗ล้านคนในทั่วประเทศ 
ประธานประเทศแลกเปลี่ยนข้อราชการกับสภากาชาดส่วนกลางเวียดนาม - ảnh 1ประธานประเทศแลกเปลี่ยนข้อราชการกับสภากาชาดส่วนกลางเวียดนาม
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)- เมื่อวันที่๒๓มีนาคม ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับสภากาชาดส่วนกลางเวียดนาม โดยได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของสภาฯในปี๒๐๑๕และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในปี๒๐๑๖  ซึ่งตามนั้น ในปี๒๐๑๕ ขบวนการต่างๆ โครงการตรุษเต๊ตเพื่อผู้ยากจนและผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน  ธนาคารโคกระบือ กระบวนการตรวจรักษาโรคเพื่อมนุษยธรรมและดูแลสุขภาพชุมชน การบริจาคโลหิตเพื่อมนุษยธรรม เป็นต้นได้บรรลุผลงานที่เป็นรูปธรรม สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส๑๗ล้านคนในทั่วประเทศ ส่วนท่านเจืองเติ๊นซางได้ชื่นชมความคิดริเริ่มบางข้อของสภากาชาดส่วนกลางที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ  โดยเฉพาะ โครงการธนาคารโคกระบือ -ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในอำเภอที่ยากจนและตำบลในเขตชายแดนในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่”  พร้อมทั้ง กำชับว่า ทุกกิจกรรมของสภาฯก็เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะ ประชาชนในเขตชายแดนและได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  ดังนั้น สภากาชาดทุกระดับต้องมีความคิดริเริ่มมากขึ้นเพื่อสร้างงานทำและมีส่วนร่วมปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตยากจน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด