ประธานประเทศให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตที่เข้ายื่นสารตราตั้ง

11 มกราคม 2560 - 17:17:04

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 11 มกราคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ติมอร์เลสเต โกตดิวัวร์ รวันดาและสโลวาเกียได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อประธานประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวางในโอกาสมารับตำแหน่งตามวาระในเวียดนาม

ประธานประเทศใหการตอนรบเอกอครราชทตทเขายนสารตราตง hinh 0
ท่านเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

ในการให้การต้อนรับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ท่านเจิ่นด่ายกวางได้เสนอให้นิวซีแลนด์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเวียดนามในการจัดกิจกรรมปีเอเปก 2017ในเวียดนาม การรับมือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่กองกำลังที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนในการให้การต้อนรับนาง Pascoela Barreto dos Santos เอกอัครราชทูตติมอร์เลสเต ท่านเจิ่นด่ายกวางได้เสนอให้ติมอร์เลสเตผลักดันให้ข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ลงนามเมื่อปี 2013 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีและปฏิบัติตามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวระยะปี 2015-2017 อย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานประเทศใหการตอนรบเอกอครราชทตทเขายนสารตราตง hinh 1
ท่านเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับนาย  Dosso Adama เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ 

ในการให้การต้อนรับนาย  Dosso Adama เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังโกตดิวัวร์ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลโกตดิวัวร์อำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังประเทศนี้ และเผยว่า ทั้ง 2 ฝ่ายควรผลักดันการเจรจาเพื่อมุ่งสู่การลงนามข้อตกลงสำคัญๆ เช่น ข้อตกลงเลี่ยงเก็บภาษีซ้ำซ้อน ข้อตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ส่วนในการต้อนรับนาย  Charles Kayonga เอกอัครราชทูตรวันดา ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความประสงค์ที่จะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เช่น สาธารณสุข การศึกษาและการเกษตร
ส่วนในการให้การต้อนรับนาง Janes Premoze เอกอัครราชทูตสโลวาเกีย ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความหวังว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเสร็จสิ้นการเจรจาและลงนามข้อตกลงเลี่ยงเก็บภาษีซ้ำซ้อนและข้อตกลงรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพระหว่างกันเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่ความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้าน พร้อมทั้งเสนอให้สโลวาเกียผลักดันการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป หรือ อียู รับรองเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนาม ตลอดจนให้การสนับสนุนเวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021และสนับสนุนตัวแทนของเวียดนามลงสมัครเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กรยูเนสโกวาระปี 2017-2021.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.