ประธานประเทศให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตที่เข้ายื่นสารตราตั้ง

11 มกราคม 2560 - 17:17:04

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 11 มกราคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ติมอร์เลสเต โกตดิวัวร์ รวันดาและสโลวาเกียได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อประธานประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวางในโอกาสมารับตำแหน่งตามวาระในเวียดนาม

ประธานประเทศใหการตอนรบเอกอครราชทตทเขายนสารตราตง hinh 0
ท่านเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

ในการให้การต้อนรับนาง Wendy Matthews เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ท่านเจิ่นด่ายกวางได้เสนอให้นิวซีแลนด์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเวียดนามในการจัดกิจกรรมปีเอเปก 2017ในเวียดนาม การรับมือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่กองกำลังที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนในการให้การต้อนรับนาง Pascoela Barreto dos Santos เอกอัครราชทูตติมอร์เลสเต ท่านเจิ่นด่ายกวางได้เสนอให้ติมอร์เลสเตผลักดันให้ข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ลงนามเมื่อปี 2013 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีและปฏิบัติตามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวระยะปี 2015-2017 อย่างมีประสิทธิภาพ
ประธานประเทศใหการตอนรบเอกอครราชทตทเขายนสารตราตง hinh 1
ท่านเจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับนาย  Dosso Adama เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ 

ในการให้การต้อนรับนาย  Dosso Adama เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังโกตดิวัวร์ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลโกตดิวัวร์อำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังประเทศนี้ และเผยว่า ทั้ง 2 ฝ่ายควรผลักดันการเจรจาเพื่อมุ่งสู่การลงนามข้อตกลงสำคัญๆ เช่น ข้อตกลงเลี่ยงเก็บภาษีซ้ำซ้อน ข้อตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ส่วนในการต้อนรับนาย  Charles Kayonga เอกอัครราชทูตรวันดา ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความประสงค์ที่จะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เช่น สาธารณสุข การศึกษาและการเกษตร
ส่วนในการให้การต้อนรับนาง Janes Premoze เอกอัครราชทูตสโลวาเกีย ท่านเจิ่นด่ายกวางได้แสดงความหวังว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะเสร็จสิ้นการเจรจาและลงนามข้อตกลงเลี่ยงเก็บภาษีซ้ำซ้อนและข้อตกลงรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพระหว่างกันเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่ความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้าน พร้อมทั้งเสนอให้สโลวาเกียผลักดันการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป หรือ อียู รับรองเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนาม ตลอดจนให้การสนับสนุนเวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021และสนับสนุนตัวแทนของเวียดนามลงสมัครเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กรยูเนสโกวาระปี 2017-2021.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist