ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(VOVworld) – ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ย้ำว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานสำคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น การทำผิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การเงินและการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างขาดประสิทธิภาพ

ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - ảnh 1
ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(VOVworld) – ในการประชุมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในวันที่ 13 เมษายน ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ย้ำว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานสำคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น การทำผิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การเงินและการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งเสนอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นฝ่ายรุกในการเสนอให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดกฎหมาย เป็นฝ่ายเป็นรุกในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นโดยง่าย เช่นที่ดิน ทรัพยากร แร่ธาตุ สิ่งแวดล้อมและโครงการลงทุนก่อสร้าง ประธานประเทศได้แนะนำว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเกาะติดและสนับสนุนกระบวนการบริหารของสำนักงานภาครัฐ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง สำนักงานส่วนกลาง พรรคสาขาและทางการปกครองท้องถิ่นในการตรวจสอบ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และสร้างสรรค์ประเทศ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด