ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง เปิดการรณรงค์ “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์” ปีจอ 2018 ณ ตำบลกวนบิ่ง อำเภอแบกธง จังหวัดบั๊กก่าน
ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง เปิดการรณรงค์ “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์” - ảnh 1ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้รำลึกถึงประธานโฮจิมินห์” ปีจอ 2018 ณ ตำบลกวนบิ่ง อำเภอแบกธง จังหวัดบั๊กก่าน 

ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้ย้ำว่า “ตรุษเต๊ตปลูกต้นไม้” ได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประชาชนในวสันตฤดูฉลองตรุษเต๊ต มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ พร้อมทั้งเผยว่าในสภาวการณ์ที่นานาประเทศต้องรับมือภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาน้ำทะเลหนุน ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของพายุที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นเงื่อนไขที่ชี้ขาดต่อทุกประเทศ ซึ่งการปลูกต้นไม้ และการปกป้องป่านับวันมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ข้าพเจ้าเรียกร้องให้หน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งท้องถิ่นและประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อมีส่วนช่วยป้องกันลมพายุ การกัดเซาะและรักษาทำนบกั้นน้ำ ตลอดจนการปลูกป่าชายเลนและป่าต่างๆให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่น ยกระดับจิตสำนึก ความรับผิดชอบและมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า”

โอกาสนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้ไปจุดธูปรำลึกถึงประธานโฮจิมินห์ ณ เขตอนุสรณ์สถานเยาวชนอาสาหน่าตู ณ ตำบลเกิ๊มหย่าง อำเภอแบกธงและมอบของขวัญให้แก่อดีตเยาวชนอาสาที่มีฐานะยากจนในจังหวัดบั๊กก่าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด