ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง เยือนสถานทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์

(VOVworld) – หลังจากเดินทางถึงสิงคโปร์ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักการทูตของสถานทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์ ชาวเวียดนามและนักศึกษาเวียดนามที่กำลังอาศัย ทำงานและศึกษาในสิงคโปร์

ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง เยือนสถานทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์ - ảnh 1
ท่าน เจิ่นด่ายกวาง พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักการทูตของสถานทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์

(VOVworld) – ตามคำเชิญของนาย โทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เมื่อบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศ พร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามได้เริ่มการเยือนสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม หลังจากเดินทางถึงสิงคโปร์ ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักการทูตของสถานทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์ ชาวเวียดนามและนักศึกษาเวียดนามที่กำลังอาศัย ทำงานและศึกษาในสิงคโปร์ โดยชื่นชมความพยายามของสถานทูตฯในการปฏิบัติแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐเวียดนาม อีกทั้งแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา ประธานประเทศได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้เศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน แต่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงบรรลุร้อยละ 6.68 ในปี 2015 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 8 ปี ความมั่นคง การเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้รับการรักษา และความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศได้รับการขยายมากขึ้น พร้อมทั้งเผยว่า  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020 เวียดนามจะพยายามบรรลุเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีเฉลี่ยแต่ละปีที่ร้อยละ 6.5-7 และกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแนวทางที่ทันสมัยภายในปี 2020

ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้ยืนยันว่า แนวทางและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือให้ความเคารพการมุ่งใจสู่ปิตุภูมิของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ และแสดงความประสงค์ว่า เจ้าหน้าที่นักการทูตและชมรมชาวเวียดนามในสิงคโปร์จะผลักดันความสามัคคี พยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติงานและศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างและผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด