ประธานประเทศ Trương Tấn Sang ลงพื้นที่จังหวัด Sóc Trăng

(VOVWorld) –  ท่านTrương Tấn Sang ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดแก้ไขอุปสรรคในเชิงรุก โดยเฉพาะ การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ยืนหยัดปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนครอบครัวที่ยากจน โดยเฉพาะประชาชนชนกลุ่มน้อย
ประธานประเทศ Trương Tấn Sang ลงพื้นที่จังหวัด Sóc Trăng - ảnh 1
ประธานประเทศ Trương Tấn Sang และ เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัด Sóc Trăng

(VOVWorld) –  ในระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๒มิถุนายน ท่านTrương Tấn Sangประธานประเทศ เวียดนามได้ลงพื้นที่จังหวัด Sóc Trăngเพื่อตรวจการปฏิบัตินโยบายมหาสามัคคีชนในชาติ สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและสถานการณ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ตรวจโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนLong Phú หมายเลข๑  ท่านTrương Tấn Sangได้กำชับให้จังหวัด Sóc Trăng ประสานกับคณะกรรมการบริหารโครงการและกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางแก้ไขอุปสรรคเพื่อลงมือก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยเร็วและนำเข้าใช้การในปี๒๐๑๖ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน มีส่วนร่วมผลักดันการผลิตและการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตนี้   ท่านTrương Tấn Sang ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บริหารจังหวัดแก้ไขอุปสรรคในเชิงรุก โดยเฉพาะ การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ยืนหยัดปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนครอบครัวที่ยากจน โดยเฉพาะ พี่น้องชนเผ่า เพื่อมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม โอกาสนี้ ท่านTrương Tấn Sang ได้พบปะกับพระมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดเขมรพุทธศาสนาเถรวาท๙๒แห่งในจังหวัด Sóc Trăngและยืนยันว่า พรรค และรัฐ ให้ความดูแลเอาใจใส่และมีนโยบายต่อชนเผ่า โดยตระหนักว่า มหาสามัคคีชนในชาติเป็นปัจจัยสำคัญให้แก่การพัฒนา โอกาสนี้  ท่านTrương Tấn Sangได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจการที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในเขตอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติวิหารบูชาประธานโฮจิมินห์ที่ตำบลAn Thanh Đông อำเภอCù Lao Dung ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด