ประธานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน เกื๋อด๋าย จ.กว๋างนาม

(VOVworld)-เช้าวันที่27มีนาคม ที่เมืองฮอยอาน จ.กว๋างนามได้มีการจัดพิธีเปิดสะพานเกื๋อด๋ายและเส้นทางคมนาคมริมชายฝั่ง

ประธานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน เกื๋อด๋าย จ.กว๋างนาม - ảnh 1

(VOVworld)-เช้าวันที่27มีนาคม ที่เมืองฮอยอาน จ.กว๋างนามได้มีการจัดพิธีเปิดสะพานเกื๋อด๋ายและเส้นทางคมนาคมริมชายฝั่ง ในการกล่าวปราศรัย ณ พิธี ประธานรัฐสภาเหงวียนซิงหุ่งได้ชี้ชัดว่า นี่คือเส้นทางที่สำคัญและมีความหมายด้านการป้องกันประเทศ รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงทางคมนาคมในริมฝั่งทะเลดานังไปกว๋างนาม-กว๋างหงาย มีส่วนร่วมส่งเสริมให้จ.กว๋างนามพฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการท่องเที่ยว “ผมหวังว่าทางการท้องถิ่นในฮอยอานและในอ.ริมฝั่งทะเลจะเล็งเห็นจุดแข็งของตนเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่แห่งการพัฒนาถึงปี2020-2025-2030 เพื่อให้กว๋างนามกลายเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาที่สุดและมีความเชื่อมโยงกับจ.เถื่อเทียนเว้-ดานัง-กว๋างนาม-กว๋างหงาย-บิ่งดิ๋ง-ฟู๊เอียน ช่วยผลักดันให้เขตภาคกลางพัฒนาคล่องตัวมากขึ้น”.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด