ประธานรัฐสภาเวียดนามเดินทางไปเยือนนคร Karlovy Vary

(VOVWorld)-ในกรอบการเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ก วันที่๑๓เมษายน  นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เดินทางไปเยือนนคร Karlovy Vary  
(VOVWorld)-ในกรอบการเยือนประเทศสาธารณรัฐเช็ก วันที่๑๓เมษายน  นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เดินทางไปเยือนนคร Karlovy Vary  ในการพบปะกับผู้ว่าการนครKarlovy Vary  ประธานรัฐสภา เหงวียนถิกิมเงิน ได้แสดงความหวังว่า ทางการนครฯจะให้ความสนใจและส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม  อำนวยความสะดวกให้แก่ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในนคร Karlovy Vary ในการเป็นสะพานเชื่อมเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะ ระหว่างนคร Karlovy Varyกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม  พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า ผู้บริหารนคร Karlovy Varyจะผูกมิตรกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามที่มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดกว๋างนิงและแค้งหว่า.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด