ประธานรัฐสภาเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมพิธีรำลึกวันผู้สูงอายุสากล

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคมและเปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อผู้สูงอายุเวียดนาม โดยมีนาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรี นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลาง นาย หว่างจุงหาย เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยและตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ประธานรัฐสภาเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมพิธีรำลึกวันผู้สูงอายุสากล - ảnh 1 ภาพในพิธี

หลังการก่อตั้งและพัฒนามาเป็นเวลา 22 ปีปัจจุบัน สมาคมผู้สูงอายุเวียดนามมีสมาชิก 9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆในการจัดทำกฎหมาย ระเบียบการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริมสิทธิผลประโยชน์และบทบาทของผู้สูงอายุ รณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและกฎหมายของรัฐ ในนามรัฐบาล นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลงานของสมาคมผู้สูงอายุในเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งยํ้าว่า ต้องให้ความสนใจปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในเวลาข้างหน้าให้มากขึ้น

“ก่อนอื่น ต้องปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาเศรษฐกิจ ขยายการบริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการเข้าถึงการบริการต่างๆ อีกทั้งให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตามสถานีอนามัยต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการและกิจกรรมบันเทิงต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ”

รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามยักล่าวว่า ต้องส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและทางการปกครอง ถือการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุและมาตรการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด