ประธานรัฐสภาเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวีเดนและเดนมาร์กประจำเวียดนาม

(VOVworld) - ในการให้การต้อนรับนาง Charilotte Laursen เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำเวียดนามเมื่อบ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม นาง เหงวียนถิกิมเงินประธานรัฐสภาได้ชื่นชมการที่แดนมาร์กเลือกเวียดนามเป็น หนึ่งใน 10 ประเทศเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเผยว่า เวียดนามกำลังปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ ประกอบการต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการเดนมาร์ก

ประธานรัฐสภาเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวีเดนและเดนมาร์กประจำเวียดนาม - ảnh 1
นาง Charilotte Laursen เอกอัครราชทูตเดนมาร์กและนาง เหงวียนถิกิมเงิน

(VOVworld) - ในการให้การต้อนรับนาง Charilotte Laursen เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำเวียดนามเมื่อบ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม นาง เหงวียนถิกิมเงินประธานรัฐสภาได้ชื่นชมการที่แดนมาร์กเลือกเวียดนามเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเผยว่า เวียดนามกำลังปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการเดนมาร์กในการประกอบธุรกิจระยะยาวในเวียดนาม ตลอดจนกล่าวขอบคุณรัฐบาลเดนมาร์กที่สงวนเงินโอดีเอให้แก่เวียดนามในหลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่า เวียดนามได้ใช้เงินโอดีเอดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาความยากจน การบริหารภาครัฐ การปฏิรูประเบียบราชการ การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและเผยว่า เวียดนามและเดนมาร์กมีความคล้ายคลึงกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐสภา ดังนั้น หวังว่า  นาง Charilotte Laursen จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง 2 ประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติ
ในบ่ายวันเดียวกัน  นาง Camilla Mellanderเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำเวียดนามได้เข้าเยี่ยมอำลานาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามในโอกาสสิ้นสุดหน้าที่ตามวาระ โดยนาง เหงวียนถิกิมเงินได้แสดงความยินดีต่อสวีเดนที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2017 – 2018 พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า สวีเดนจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง การป้องกันการปะทะและปฏิบัติตามกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 และเสนอให้สวีเดนส่งเสริมการลงนามและการอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป หรือ อียูและรับรองระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนามเพื่อขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างเวียดนามกับอียูอละสวีเดน ส่วนนาง Camilla Mellander ได้ชื่นชมรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 ที่ได้อนุมัติกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งยืนยันว่า สวีเดนพร้อมที่จะสนับสนุนเวียดนามในการจัดทำกฎหมายและแสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า ทั้ง 2 ฝ่ายจะขยายความร่วมมืออย่างรอบด้าน รวมถึงการศึกษาและฝึกอบรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด