ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศ

(VOVWorld)-กระทรวงการต่างประเทศต้องทำหน้าที่การให้คำปรึกษาแก่รัฐสภาและรัฐบาลในการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายเพื่อปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคและรัฐเป็นอย่างดี  วางมาตรการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี  
ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศ - ảnh 1
ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศ (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-กระทรวงการต่างประเทศต้องทำหน้าที่การให้คำปรึกษาแก่รัฐสภาและรัฐบาลในการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายเพื่อปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคและรัฐเป็นอย่างดี  วางมาตรการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี  ขยายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาประเทศต่างๆ  นี่คือคำชี้นำของนางเหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามในการพบปะกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการทูตครั้งที่๒๙  โดยเห็นว่า บรรดานักการทูตต้องส่งเสริมบทบาทของสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ  เป็นฝ่ายรุกในการยื่นเสนอต่อพรรคและรัฐเกี่ยวกับมาตรการผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพ   ให้ความช่วยเหลือกระทรวง ท้องถิ่นต่างๆและสถานประกอบการใช้โอกาส  วางมาตรการเพื่อรับมือกับความท้าทายในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  ร่างข้อกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติ  นอกจากนี้ งานด้านการคุ้มครองพลเมืองต้องส่งเสริมบทบาทของสมาคมต่างๆของชาวเวียดนามเพื่อเป็นสะพานเชื่อมกับสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาวเวียดนามในต่างประเทศ  ส่งเสริมให้ทางการของประเทศต่างๆอำนวยความสะดวกให้แก่ชมรมชาวเวียดนามในการปรับตัวเข้ากับชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  สำหรับหน้าที่ด้านการทูตเชิงวัฒนธรรม หน่วยงานการทูตต้องประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนาม  ประสานกับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเปิดชั้นเรียนสอนภาษาเวียดนามให้แก่ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความหมายสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนมุ่งใจสู่ปิตุภูมิและมีส่วนร่วมรักษาและส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด