ประธานรัฐสภา เหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลก

(VOVworld)  - นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามได้ปฏิบัติโครงการที่ธนาคารโลกอุปถัมภ์รวม 170 โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอบคุณธนาคารโลกที่มีกลไกสงวนสิทธิพิเศษในด้านการเงินแก่เวียดนาม

ประธานรัฐสภา เหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารโลก - ảnh 1
นาง Kristalina Georieva  ผู้อำนวยการธนาคารโลกและนาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนาม

(VOVworld) - ในการให้การต้อนรับนาง Kristalina Georieva  ผู้อำนวยการธนาคารโลก หรือ WB เมื่อบ่ายวันที่ 23 มีนาคม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามได้ปฏิบัติโครงการที่ธนาคารโลกอุปถัมภ์รวม 170 โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอบคุณธนาคารโลกที่มีกลไกสงวนสิทธิพิเศษในด้านการเงินแก่เวียดนามและเผยว่า ร่างเอกสารในกรอบหุ้นส่วนเวียดนาม – WB ระยะปี 2017 – 2022 ที่ WB กำลังจัดทำมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเวียดนาม และเสนอให้ WB ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อจัดทำร่างเอกสารดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจากบทบาทเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจการตรวจสอบสูงสุด รัฐสภาเวียดนามจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติโครงการที่ธนาคารโลกอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
ส่วนนาง Kristalina Georieva  ผู้อำนวยการธนาคารโลกได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า WB จะให้การช่วยเหลือเวียดนามในด้านนิติบัญญัติต่อไป ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐ ปฏิรูปด้านการเงินและรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด