ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินพบปะหารือกับประธานรัฐสภากัมพูชา

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 15 มกราคม นอกรอบการประชุมเอพีพีเอฟ 27 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเหงียนถิกิมเงินได้พบปะหารือกับประธานรัฐสภากัมพูชา เฮงสัมริน
ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินพบปะหารือกับประธานรัฐสภากัมพูชา - ảnh 1

ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินพบปะหารือกับประธานรัฐสภากัมพูชา

ในการนี้ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงินได้แสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนไปมาเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปฏิบัติโครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และแผนการฝึกอบรมบุคลากรให้แก่กัมพูชา พร้อมทั้งยังแสดงความประสงค์ว่า รัฐสภากัมพูชาจะให้ความสนใจและช่วยเหลือชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศกัมพูชามีชีวิตที่มีเสถียรภาพและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการเวียดนามในการลงทุนและขยายการประกอบธุรกิจในกัมพูชา รวมทั้งขอให้รัฐสภากัมพูชาให้ความสนใจชี้นำและผลักดันการปักปันและปักหลักพรมแดนระหว่างสองประเทศให้เสร็จโดยเร็ว

ส่วนประธานรัฐสภากัมพูชา เฮงสัมริน ได้ขอบคุณสภาแห่งชาติเวียดนามที่ได้ช่วยฝึกอบรมแหล่งบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคและส่งมอบอาคารรัฐสภาหลังใหม่ให้แก่ประเทศกัมพูชา

ในวันเดียวกัน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน ได้พบปะหารือกับประธานวุฒิสภากัมพูชา ไซชุม โดยเผยว่า การเข้าร่วมการประชุมเอพีพีเอฟครั้งนี้ของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามก็เพื่อให้การสนับสนุนและมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของเอพีพีเอฟ 27 และความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับกัมพูชาธำรงและทำนุบำรุงความสัมพันธ์ “เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ยั่งยืนและยาวนาน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด