ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินเข้าร่วมการประชุมสภาประชาชนนครเกิ่นเทอสมัยที่ 9

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 5 ธันวาคม ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการประชุมสภาประชาชนนครเกิ่นเทอครั้งที่ 7 สมัยที่ 9 วาระปี 2016-2021 
ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินเข้าร่วมการประชุมสภาประชาชนนครเกิ่นเทอสมัยที่ 9  - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินเข้าร่วมการประชุมสภาประชาชนนครเกิ่นเทอสมัยที่ 9  

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นางเหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้นครเกิ่นเทอเน้นจัดทำและปรับปรุงระบบการเมือง การสร้างสรรค์พรรค รัฐบาล แนวร่วมปิตุภูมิ คณะและองค์การต่างๆให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง ผลักดันการปฏิรูประบบราชการ ยกระดับการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆและยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกและนโยบายเพื่อพัฒนานครให้เจริญรุ่งเรือง “ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า ผู้แทนทุกคนจะให้ความสนใจถึงกลุ่มมาตรการดึงดูดการลงทุนและพัฒนานครตามแนวทางตัวเมืองอัจฉริยะ มีนโยบายสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำ นโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงการผลิต การแก้ปัญหางานทำ ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการบำบัดของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวอย่างยั่งยืน ปกป้องการใช้ประโยชน์และพัฒนาพลังทุกแหล่งเพื่อสร้างสรรค์ให้นครเกิ่นเทอกลายเป็ตตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”

ในบ่ายวันเดียวกัน ประธานสภาสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอฟองเดี่ยน นครเกิ่นเทอ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด