ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมกิจกรรม “พบปะสังสรรค์ชายแดนแห่งมิตรภาพ”

(VOVWORLD) - กิจกรรมพบปะสังสรรค์ “ชายแดนแห่งมิตรภาพ”ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญในงานด้านการต่างประเทศ รวมทั้งงานด้านการต่างประทศของหน่วยงานกลาโหม
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินเข้าร่วมกิจกรรม “พบปะสังสรรค์ชายแดนแห่งมิตรภาพ” - ảnh 1นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติกล่าวปราศรัยในงาน (VGP) 

เมื่อค่ำวันที่ 25 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ “ชายแดนแห่งมิตรภาพ”ครั้งที่ 3 ปี 2018 โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลและกองกำลังติดอาวุธของเวียดนาม จีน ลาว กัมพูชา เมียนมาร์และไทยเข้าร่วม ในการนี้ นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้ย้ำว่า เวียดนามกำลังส่งเสริมการปฏิบัติความคิดริเริ่มร่วมในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวง เช่น การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม การพัฒนาเศรษฐกิจในด่านชายแดน รูปแบบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแดนเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและวิทยาศาสตร์ การยกระดับทักษะความสามารถของแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภุมิภาคและโลก พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า นอกจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กองกำลังติดอาวุธ รวมทั้งทหารชายแดนของเวียดนาม จีน ลาว กัมพูชา ไทยและเมียนมาร์จะเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และเสริมสร้างความแขงแกร่งของเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวง“6 ประเทศเรามีแม่น้ำโขงไหลผ่าน มีความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาและการเจริญรุ่งเรือง ดิฉันหวังว่า กองกำลังรักษาเขตชายแดนประเทศต่างๆในเขตอนุภูมิภาคจะมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะกลไกความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคงในภูมิภาค เช่น การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การกู้ภัย การบริหารจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำของแม่น้ำโขง ร่วมกันสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีความผูกพันกับแม่น้ำโขง ธำรงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและกองกำลังรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนประเทศต่างๆ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด