ประธานสภาแห่งชาติให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์ที่โลกมีความซับซ้อนในปัจจุบัน หวัหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติ
ประธานสภาแห่งชาติให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ - ảnh 1

ประธานสภาแห่งชาติให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ

นี่คือการชี้นำของประธานสภาแห่งชาติเหงียนถิกิมเงินในการให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศวาระปี 2018-2021 ณ กรุงฮานอยเมื่อบ่ายวันที่ 1 ตุลาคม โดยถือว่า นี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะเวียดนามได้ผ่านครึ่งวาระของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 และกำลังเตรียมสรุป 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายทางการเมืองในการสร้างสรรค์ประเทศในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่และเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ดังนั้น หัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ            “ในฐานะหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศ นอกจากให้คำปรึกษา ชี้นำและปฏิบัติแนวทางและนโยบายการต่างประเทศของพรรคและรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาของประเทศต่างๆบนเวทีทวิภาคีและพหุภาคี หัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามในต่างประเทศต้องส่งเสริมบทบาทการเดินหน้า สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่ชอบธรรมและใฝ่สันติภาพ ผลักดันงานด้านการจัดสรรข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศเพื่อได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศทั้งในด้านการเมืองและนิตินัย”.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด