ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามลงพื้นที่จังหวัดเกิ่นเทอ

(VOVWORLD)-เมื่อวันที่30กันยายน ณ นครเกิ่นเทอ นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและคณะผู้แทนรัฐสภานครเกิ่นเทอได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแขวงแถงหว่า เขตทดนด นครเกิ่นเทอ
ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามลงพื้นที่จังหวัดเกิ่นเทอ - ảnh 1นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม 

หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นาย เจิ่นแทงเหมินได้เผยว่า สำหรับปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร  ต้องยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบของแต่ละคนและแต่ละครอบครัว  ถ้าหากแต่ละครอบครัวเข้าร่วมกระบวนการผลิตที่สะอาด ตลาดก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสะอาดให้แก่ประชาชน  สำหรับการเลือกพันธุ์ข้าว  นาย เจิ่นแทงเหมินได้เผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจเกี่ยวกับวางผังเขตผลิตการเกษตร  โดยให้ความสนใจต่อการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพ การเข้าถึงตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การผลิตผสานกับการแปรรูปและจำหน่าย การจัดตั้งเขตผลิตร่วมและการปรับเปลี่ยนสัดส่วนแรงงานจากภาคการเกษตรไปสู่ด้านอื่นๆ

ในโอกาสนี้ ประธานแนวร่วมปิตุภูมิได้เดินทางไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นในท้องถิ่น

ก่อนหน้านั้น เมื่อค่ำวันที่30กันยายน ประธานแนวร่วมปิตุภุมิพร้อมผู้บริหารพรรคสาขาและคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้เข้าร่วมงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ปี2017และมอบของขวัญให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนในเขตนิงเกี่ยว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด