ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามส่งจดหมายอวยพรวันวิสาขบูชาปี 2017

(VOVworld) – นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามแสดงความเชื่อมั่นว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน “พระธรรม ประชาชาติ ลัทธิสังคมนิยม” ส่งเสริมเกียรติประวัติที่ดีงามของศาสนาพุทธเวียดนามอย่างต่อเนื่อง 

ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามส่งจดหมายอวยพรวันวิสาขบูชาปี 2017 - ảnh 1
นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

(VOVworld) – วันที่ 28 เมษายน นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ส่งจดหมายอวยพรพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศในโอกาสวันวิสาขบูชาปี 2017 โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน “พระธรรม ประชาชาติ ลัทธิสังคมนิยม” ส่งเสริมเกียรติประวัติที่ดีงามของศาสนาพุทธเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ขานรับและเข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติ การรณรงค์ “ปวงชนสามัคคี สร้างสรรค์ชนบทใหม่ ตัวเมืองมีอารยธรรม” การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” เข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนผลักดันกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมและสวัสดิการสังคม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด