ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามส่งสารอวยพรพุทธศาสนิกชนในโอกาสวันวิสาขบูชาปี 2019

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันวิสาขบูชาปี 2019 นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ส่งจดหมายอวยพรผู้ที่มีสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชน

นายเจิ่นแทงเหมินได้ยืนยันให้ความเคารพและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจและคุณธรรมที่ดีงามของทุกศาสนา สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสของประชาชนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเวียดนาม

การจัดวันวิสาขบูชาปี 2019 ในประเทศเวียดนามภายใต้หัวข้อ "วิธีการเข้าถึงของพุทธศาสนาและการบริหารในทั่วโลกและความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" คือโอกาสเชิดชูสดุดีคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนในสังคมยุคใหม่เพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายสหัสวรรษของสหประชาชาติให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด