ประธานโตนดึ๊กทั้ง –แบบอย่างแห่งคุณธรรมการปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWORLD) -เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 130 ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโตนดึ๊กทั้ง 20 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางได้เขียนบทความ “ประธานประเทศโตนดึ๊กทั้ง ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง นักปฏิวัติที่กล้าหาญและเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมการปฏิวัติเวียดนาม”
ประธานโตนดึ๊กทั้ง –แบบอย่างแห่งคุณธรรมการปฏิวัติเวียดนาม - ảnh 1ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง (Photo Vnplus)

ในบทความ ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง ไดีย้ำถึงนิมิตรหมายในชีวิตตลอด 92 ปีและในภารกิจการเคลื่อนไหวปฏิวัติในเกือบ 70 ปีของประธานโตนดึ๊กทั้งพร้อมทั้งยืนยันว่า นี่เป็นโอกาสให้ทุกคนแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อคุณูปการของประธานโตนดึ๊กทั้ง ทำการศึกษาและฝึกฝนหล่อหลอมตนเองตามแบบอย่างของประธานโตนดึ๊กทั้งต่อไป เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและรัฐ รวมทั้งภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ การสร้างสรรค์ การพิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศ โอกาสนี้ ที่นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ประธานโตนดึ๊กทั้งกับชนชั้นกรรมกรและแรงงานเวียดนาม ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนา ศ.ดร. หว่างชี้บ๋าว อดีตสมาชิกสภาทฤษฎีส่วนกลางเผยว่า “ประธานโตนดึ๊กทั้งเป็นผู้นำของขบวนการ “กรรมกรบาซอน” พร้อมทั้งเป็นนักปฏิวัติที่ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในเรือนจำกงดอและเป็นนักปฏิวัติที่ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการปฏิบัติกฎระเบียบและหลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ภายในพรรคได้ดีที่สุด”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด