ปี 2019 หน่วยงานป่าไม้เวียดนามพยายามบรรลุมูลค่าการส่งออก 1 หมื่น 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - ปี 2018 นับเป็นครั้งแรกที่มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ของเวียดนามบรรลุ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2017 ซึ่งเป็นพื้นฐานให้หน่วยงานพยายามบรรลุเป้าหมายการส่งออกที่ 1 หมื่น 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2019

นาย เหงียนก๊วกจิ อธิบดีทบวงป่าไม้สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเผยว่า ป่าไม้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพความได้เปรียบสูงในการส่งออก คือเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันนี้ ทั่วประเทศเวียดนามมีสถานประกอบการด้านป่าไม้ประมาณ 4,500 แห่ง มีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ที่เข้มแข็งทั้งในด้านขอบเขตและเทคโนโลยี

“พวกเราจะหารือกับสมาพันธ์ไม้ป่าและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้เวียดนาม พร้อมกับสถานประกอบการที่ต้องการวัตถุดิบเมื่อเป็นตัวกลางในการประสานกับครอบครัวปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งจัดสรรวัตถุดิบให้แก่สถานประกอบการในอนาคต นอกจากนี้ เราจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตลาดต่างๆ ปรับปรุงเทคโนโลยีและประสานงานกับทางสมาพันธ์ฯจัดงานแสดงสินค้าเพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด”.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด