ปี 2020 สภาแห่งชาติตรวจสอบเชิงวิชาการการปฏิบัตินโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 3 มิถุนายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังและหารือรายงานเกี่ยวกับกำหนดการโครงการตรวจสอบของสภาแห่งชาติปี 2020 ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 โดยคณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติยื่นเสนอ
ปี 2020 สภาแห่งชาติตรวจสอบเชิงวิชาการการปฏิบัตินโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก - ảnh 1ภาพการประชุมสภาแห่งชาติ (quochoi.vn) 

เนื้อหาที่คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติยื่นเสนอ ประกอบด้วย การพิจารณารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการประเมินเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดิน สถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2020 งานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม การละเมิดกฎหมาย การดำเนินคดี การบังคับใช้กฎหมายและมติของสภาแห่งชาติ รายงานเกี่ยวกับการปิดงบประมาณแผ่นดิน การตั้งและตอบกระทู้ถามของสภาแห่งชาติ สำหรับการตรวจสอบเชิงวิชาการ นาย เหงียนแห่งฟุก หัวหน้าสำนักสภาแห่งชาติได้เผยว่า “หลังจากพิจารณาในหลายด้าน เพื่อเน้นถึงเนื้อหาดังกล่าว ค้ำประกันคุณภาพและความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติโครงการตรวจสอบปี 2020 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้รายงานให้สภาแห่งชาติตรวจสอบเชิงวิชาการ 1 ด้าน ซึ่งที่ประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาและอนุมัติโดย 1 ใน 2 เนื้อหาวิชาการคือการปฏิบัตินโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก และการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอที่เวียดนามเป็นสมาชิก”

สมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องเสนอให้ในปี 2020 สภาแห่งชาติทำการตรวจสอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก

เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดสรร ใช้งบประมาณสำรองการลงทุนภาครัฐระยะกลางในช่วงปี 2016-2020 และรับฟังรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติเสนอ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้รับฟังรายงานการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2020 และการปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019

ในการอ่านรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ นาย เหงียนคักดิ่งห์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2019 รัฐบาลได้ยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมาย 7 ฉบับและร่างมติ 1 ฉบับเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2020 แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 9 ฉบับ ส่วนในการประชุมครั้งที่ 8 ในเดือนตุลาคมปี 2019 จะยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติร่างกฎหมาย 10 ฉบับ แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ ยื่นเสนอร่างกษฤฎีกา 1 ฉบับต่อคณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติ สำหรับระเบียบวาระการประชุมปี 2020 รัฐบาลเสนอให้ระบุร่างกฎหมาย 15 ฉบับในระเบียบวาระการประชุมปี 2020 โดยในการประชุมครั้งที่ 10 จะอนุมัติร่างกฎหมาย 5 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 1 ฉบับ นาย เหงียนคักดิ่งหื หัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมายของสภาแห่งชาติได้ย้ำวา “การปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมปี 2019 ไม่ส่งผลกระทบ เปลี่ยนแปลงโครงการขั้นพื้นฐานที่สภาแห่งชาติได้อนุมัติ  หากถอนตัวออกจากโครงการ เลื่อนกรอบเวลายื่นเพื่อเตรียมโครงการที่ยังไม่ค้ำประกันคุณภาพและความคืบหน้า ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆระบุในร่างโครงการเพื่อปฏิบัติมติและข้อสรุปของที่ประชุมส่วนกลาง การชี้นำของกรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรค กฎหมาย ร่างมติของสภาแห่งชาติ แปรรัฐธรรมที่เป็นรูปธรรม ค้ำประกันความเหมาะสม ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์กับกฎหมายที่เพิ่งได้รับการประกาศใช้ ตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

บ่ายวันเดียวกัน ที่ประชุมได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยกกับเนื้อหา 3 ประเด็นของร่างกฎหมายการป้องกันและควบคุมอันตรายของสุราและเบียร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด