ปี2014เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงพยายามลดกว่า4หมื่นครอบครัวยากจน

(VOVworld)-คณะกรรมการบริหารชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้ตั้งเป้าไว้ว่า ปี2014นี้เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะช่วยเหลือให้ครอบครัวกว่า4หมื่น4พันครอบครัวพ้นจากความยากจน

ปี2014เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงพยายามลดกว่า4หมื่นครอบครัวยากจน - ảnh 1
(VOVworld)-คณะกรรมการบริหารชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้ตั้งเป้าไว้ว่า ปี2014นี้เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะช่วยเหลือให้ครอบครัวกว่า4หมื่น4พันครอบครัวพ้นจากความยากจน ลดอัตราความยากจนจากร้อยละ7.2ในปี2013ลงเหลือร้อยละ6 ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ท้องถิ่นต่างๆต้องเพิ่มการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบทางคมนาคมระหว่างท้องถิ่นควบคู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม การค้าและการเกษตร ให้ความสนใจปฏิบัตินโยบายส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและฟาร์มเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปและอาชีพหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด