ผู้นำพรรคและรัฐบาลพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 18 มิถุนายน นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดลองอานได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอเบ๊นลึกและอำเภอถู๋เถื่อหลังการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14
ผู้นำพรรคและรัฐบาลพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางกล่าวปราศรัยในการพบปะ 

ในการนี้ นาย เจืองหว่าบิ่งได้แสดงความประสงค์ว่า ผู้มีสิทธ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประทศจะเพิ่มความระมัดระวังและเชื่อมั่นต่อการบริหารของพรรคและรัฐ ไม่มีปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในวันเดียวกัน นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่งได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลลาด อำเภอหลากเยืองและตำบลกาเดิน อำเภอเดินเยือง ในการตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ นาง เจืองถิมายได้ย้ำว่า“ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม สภาแห่งชาติจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆให้เหมาะสม โดยปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลเช่นไรต่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสภาแห่งชาติจะทำการวิจัยปัญหานี้ต่อไป นอกจากนี้ สภาแห่งชาติจะรวบรวมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ กระทรวงกลาโหม กองกำลังตำรวจและประชาชนอย่างทั่วถึง”

บ่ายวันเดียวกัน นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกกรมการเมืองพรรคและสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเอียนบ๊ายได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด