ผู้นำพรรคและรัฐลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 2 พฤษภาคม นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนามเกื่อง เหงวียนฟุกและเหงวียนท้ายหอกในเมืองเอียนบ๊าย
ผู้นำพรรคและรัฐลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเอียนบ๊าย 

นาย เจิ่นก๊วกเหวืองได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ พร้อมทั้งตอบคำถามต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันว่า กิจกรรมของสภาแห่งชาติในเวลาที่ผ่านมาได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนการตั้งและตอบกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติได้มีขึ้นอย่างมีประชาธิปไตย เปิดเผยและได้รับการถ่ายทอดสดทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ นาย เจิ่นก๊วกเหวืองได้แสดงความประสงค์ว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะผลักดันการตรวจสอบกิจกรรมของผู้แทนสภาแห่งชาติ สภาประชาชนและทางการปกครองทุกระดับเพื่อให้กิจกรรมของสภาแห่งชาติและทางการปกครองทุกระดับนับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในวันเดียวกัน นาย ฝ่ามมิงชิ้ง หัวหน้าคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างนิงได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองเกิ๋มฝา จังหวัดกว๋างนิง โดยได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระที่สำคัญของการประชุมครั้งที่ 7 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย พร้อมทั้งย้ำว่า คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างนิงจะยื่นเสนอข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองเกิ๋มฝาและจังหวัดกว๋างนิงต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7สมัยที่ 14

ส่วนวันที่ 3 พฤษภาคม รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเซินลาได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตำบลฮาตล้อต อำเภอมายเซิน จังหวัดเซินลา โดยได้ตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านสวัสดิการสังคม การแก้ปัญหาความยากจน อีกทั้งรับฟังข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อยื่นเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาแก้ไข โอกาสนี้ รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้มอบของขวัญให้แก่ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ 18 ครอบครัวในตำบลฮาตล้อต พร้อมทั้งไปเยือนฟาร์มเกษตรในอำเภอมายเซิน จังหวัดเซินลา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด