ผู้นำพรรคและรัฐลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งนำโดยนาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครด่งเฮยและอำเภอโบ๊ะแจก
ผู้นำพรรคและรัฐลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งนำโดยนาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอโบ๊ะแจก (baoquangbinh.vn)

ตัวแทนคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างบิ่งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในช่วงต้นปี 2019  พร้อมทั้งตอบคำถามและรวบรวมข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมครั้งที่ 7 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14

ในวันเดียวกัน พลเอก โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบั๊กนิงได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลแก๊กบี๋ อำเภอเกว๊หวอ ในการนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ชื่นชมระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 พร้อมทั้งมีข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านการจราจรและการปรับปรุงระบบกฎหมายให้สมบูรณ์

ในขณะเดียวกัน รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดหวิงลองได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอตามบิ่ง โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุตจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งยืนยันว่า พรรคและรัฐกำลังส่งเสริมงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุตจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มแข็งและหวังว่า ประชาชนจะเข้าร่วมการแจ้งเบาะแสและเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด